ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest wiara?

Oficjalna odpowiedź

Posiadanie wiary, to „pokładanie nadziei w to, czego nie można zobaczyć, a co jest prawdą” (zob. Księga Mormona, Alma 32:21 oraz List do Hebrajczyków 11:1). Każdego dnia działasz w kierunku osiągnięcia czegoś, w co wierzysz, mimo że nie jesteś w stanie zobaczyć końcowego rezultatu. To jest bardzo podobne do posiadania wiary.

Wiara w Boga to coś więcej niż teoretyczne wierzenie w Niego. Mieć wiarę w Boga znaczy: ufać Mu, pokładać w Nim nadzieję i chcieć działać zgodnie z naszą wiarą w Niego. To jest zasada działania i mocy.

Prorok Alma z Księgi Mormona porównał wiarę do nasiona. Kiedy zasiejemy nasiono i je odżywiamy, jeżeli jest dobre, to zobaczymy jak wzrasta i daje owoc (Alma 32:28–43). Tak samo dzieje się z wiarą. Jeśli jesteś posłuszny Bożym przykazaniom, studiujesz Jego Słowo i masz pragnienie wiary w Chrystusa, wiara ta będzie w tobie wzrastać.