ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są nazywani mormonami, a wyznanie mormonizmem?

Oficjalna odpowiedź

W 1838 roku Józef Smith otrzymał wizję, w której zostało mu powiedziane, aby nazwał Kościół — Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Nauki i Przymierza 115:4). Od tego czasu Kościół był znany pod tą nazwą. Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podkreślił ważność używania prawidłowej nazwy Kościoła, mówiąc:

„Wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Oficjalna nazwa Kościoła brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Kościół nosi imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga, Odkupiciela Świata. To Jego imię stanowi oficjalną nazwę Kościoła.

Jeżeli chodzi o termin: ‘Święci w Dniach Ostatnich’, to członkowie chrześcijańskiego Kościoła też byli zwani Świętymi (zob. Dzieje Apostolskie 9:32, List do Efezjan 2:19, List do Filipian 1:1). Oni byli Świętymi dawnych czasów. My jesteśmy Świętymi w Dniach Ostatnich. To jest bardzo proste.

Często nazywa się nas mormonami. To jest przydomek dany nam ze względu na to, że wierzymy, że Księga Mormona jest słowem Boga, księgę, która potwierdza Biblię, a tym samym stanowi drugie świadectwo o Jezusie Chrystusie.”