ComeuntoChrist.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat Ducha Świętego? Kim jest Duch Święty?

Oficjalna odpowiedź

Duch Święty jest członkiem Boskiej Trójcy, razem z Bogiem Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Choć wraz z Ojcem i Synem stanowi jedność w celu, Duch Święty jest odrębną istotą. Pan objawił poprzez Józefa Smitha:

Duch Święty nie ma powłoki z ciała i kości, lecz jest istotą Ducha. Gdyby tak nie było, Duch Święty nie mógłby w nas mieszkać (Nauki i Przymierza 130:22).

Szczególną misją Ducha Świętego jest składanie świadectwa o Ojcu i Synu, objawianie prawdy (Księga Mormona, Moroni 10:4,5), pocieszanie (Ew. Jana 14:26) oraz uświęcanie nas. Jest boskim przewodnikiem i nauczycielem.