ComeuntoChrist.org Świat

Jakie błogosławieństwa możemy otrzymać poprzez dar Ducha Świętego?

Oficjalna odpowiedź

Duch Święty może błogosławić twoje życie na wiele sposobów. Chrystus obiecał Apostołom, że Duch Święty „nauczy was wszystkiego” (Ew. Jana 14:26) i „doprowadzi was do całej prawdy” (Ew. Jana 16:13). Powiedział też, że Duch Święty „złoży świadectwo o mnie” (Ew. Jana 15:26).

W ten sam sposób Duch Święty może pomóc również tobie. Pod natchnieniem Ducha Świętego możesz rozpoznać i zrozumieć prawdę oraz dokonywać właściwych wyborów i podejmować natchnione decyzje.

Duch Święty może zainspirować twoje myśli, ostrzec cię, a także pocieszyć w chwilach smutku.

Zapewne odczułeś już Jego wpływ w swoim życiu. Ten wpływ obejmuje „miłość, radość [i] pokój” (List do Galacjan 5:22).

Prawie każdy człowiek czuł wpływ Ducha Świętego w jakimś momencie swojego życia. Istnieje jednak różnica między sporadycznym odczuwaniem wpływu Ducha Świętego a otrzymaniem daru Ducha Świętego.

Mimo że Duch Święty może sporadycznie pocieszyć kogoś lub objawić mu prawdę, dar Ducha Świętego jest przeznaczony dla tych, którzy zostali ochrzczeni i konfirmowani w Kościele Chrystusa. Ten dar to przywilej posiadania stałego towarzystwa Ducha Świętego, uzależniony od przestrzegania przykazań.

Dar Ducha Świętego jest nadawany podczas konfirmacji na członka Kościoła, która następuje po chrzcie przez osobę, która posiada upoważnienie kapłańskie od Boga. Ten dar jest nadawany przez posiadacza kapłaństwa, który kładzie ręce na głowę osoby, która została ochrzczona i błogosławi ją, aby przyjęła Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 8:14–18). To czy otrzymamy ten dar, czy nie, zależy od naszego posłuszeństwa przykazaniom Boga.