ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego macie dwunastu apostołów? Mieli oni służyć tylko za czasów Jezusa Chrystusa, a nie zostać zastąpionymi przez nowych apostołów.

Oficjalna odpowiedź

Jak wynika z Nowego Testamentu, kiedy Jezus ustanowił Swoich dwunastu apostołów, ta grupa lub Kworum dwunastu osób miała kontynuować swoją służbę także po wydarzeniach opisanych w 1. rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy, że było tylko jedenastu apostołów. Pod kierownictwem Piotra wybrano Macieja jako nowego apostoła w miejsce Judasza.

Paweł, autor wielu ksiąg w Nowym Testamencie, także został wybrany na apostoła. Paweł wskazuje na to, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków (List do Efezjan 2:19–20) i wymienia ich zadania, jakie musimy wypełnić, abyśmy „doszli do jedności wiary” (List do Efezjan 4:11–14).
(Zob. hasło Apostles w Bible Dictionary).