ComeuntoChrist.org Świat

W jaki sposób Kościół finansuje swoje działania?

Oficjalna odpowiedź

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powiedział: „Naszym głównym źródłem dochodów jest starożytne prawo dziesięciny. Od członków Kościoła oczekuje się płacenia 10 procent ich dochodów, co umożliwia dalszą pracę Kościoła. Niezwykłe i cudowne jest to, że oni to robią. Dziesięcina jest nie tyle kwestią pieniędzy, co kwestią wiary. Staje się przywilejem i szansą, a nie ciężarem. Nasi członkowie wierzą w słowo Boże zawarte w Księdze Malachiasza, że Pan otworzy okna niebieskie i wyleje błogosławieństwa, i że nie będzie wystarczająco dużo miejsca, aby je zgromadzić (Ks. Malachiasza 3:8–10). Świadectwo Świętych w Dniach Ostatnich na całym świecie na temat tego prawa, które zapewnia kontynuację pracy Pana, jest niezwykle wzruszające”.