ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego kobiety nie posiadają kapłaństwa w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich? W jaki sposób mormońskie kobiety przewodniczą w Kościele?

Oficjalna odpowiedź

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powiedział:

„Kobiety nie dzierżą kapłaństwa, gdyż tak zdecydował Pan. To jest część Jego planu. Kobiety zajmują szczególne miejsce w Kościele. Mężczyźni zajmują stanowiska kapłańskie w Kościele. Kobiety natomiast zajmują niezwykle ważne miejsce w Kościele. Mają swoją własną organizację. Jej działalność rozpoczął w 1842 roku Prorok Józef Smith, powołując Stowarzyszenie Pomocy, którego początkowym celem było pomaganie osobom będącym w potrzebie. To stowarzyszenie rozrosło się, w mojej opinii, do największej kobiecej organizacji na świecie. Mają swoje własne biura, swoje własne prezydium oraz zarząd. Ta organizacja jest obecna w najmniejszej jednostce Kościoła na całym świecie.

Tak, mężczyźni są posiadaczami kapłaństwa. Ale moja żona jest moją towarzyszką. W tym Kościele mężczyzna nie kroczy ani przed swoją żoną, ani za nią, ale u jej boku. Są sobie równi, prowadząc w tym życiu jedno z największych przedsiębiorstw”.