ComeuntoChrist.org Świat

Do czego służą mormońskie świątynie?

Oficjalna odpowiedź

Świątynie są domami Pana, najbardziej świętymi budowlami na ziemi.

W starożytności Pan pokierował Salomonem, aby zbudował świątynię (I Ks. Kronik 28:1–6). Ta świątynia była miejscem, w którym mógł przebywać Bóg, była miejscem modlitwy, składania ofiar oraz miejscem, w którym zasada i przymierze poświęcenia były podstawą oddawanie czci.

Podczas Przywrócenia Pan nakazał Józefowi Smithowi, aby ponownie wybudował świątynie na ziemi. Podobnie jak starożytne świątynie, współczesne świątynie są świętym miejscem, w którym Bóg może przebywać. Są miejscem modlitwy i, mimo że nie składamy już ofiar ze zwierząt — ponieważ to prawo wypełniło się wraz ze złożeniem przez Jezusa Chrystusa Wiecznej Ofiary za nasze grzechy — zasada i przymierze poświęcenia nadal stanowi podstawę uczęszczania do świątyni.

W świątyniach członkowie Kościoła uczestniczą w obrzędach mających na celu zjednoczenie swoich rodzin na wieczność oraz pomoc w powrocie do Boga.

W świątyni członkowie:

  • Uczą się wiecznych prawd.
  • Otrzymują święte obrzędy, łącznie z tymi, które wiążą męża i żonę oraz dzieci i rodziców na wieczność (Ks. Malachiasza 3:23–24).
  • Zapewniają obrzędy takie, jak chrzest dla tych, którzy zmarli bez możliwości przyjęcia ewangelii Jezusa Chrystusa (I List do Koryntian 15:29, I List Piotra 4:6).