ComeuntoChrist.org Świat

Jaka jest różnica pomiędzy uczęszczaniem na zebrania kościele a odwiedzaniem świątyni?

Oficjalna odpowiedź

Nasze kościoły są miejscami publicznymi, miejscami kultu, w których mormoni i odwiedzający mogą się spotkać, aby się modlić, studiować Pismo Święte, przyjąć sakrament i uczyć się o swoich obowiązkach, jako dzieci Boże. Świątynia jest dosłownie, jak to było w całej historii, „Domem Pana” (zob. I Ks. Królewska 6:1, 37). Głównym celem świątyni jest stworzenie miejsca poświęconego wykonywaniu świętych obrzędów niezbędnych do życia wiecznego. Ze względu na święty charakter świątyni, wstęp do niej mają tylko mormoni przestrzegający przykazań Boga, którzy są godni, aby do niej wejść.