ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego niektórzy nazywają mormonizm sektą?

Oficjalna odpowiedź

Jedna z definicji słownikowych wyjaśnia, że sekta to „religia uznana za nieortodoksyjną”. Ponieważ korzenie mormonizmu nie wywodzą się z religii katolickiej lub protestanckiej, wiele osób uznaje mormonizm za religię nieortodoksyjną. Dla przykładu, definicja Trójcy Świętej nauczana w Kościele znacznie się różni od przyjętego przez większość katolików i protestantów nicejskiego wyznania wiary. Określenie „sekta” jest najczęściej używane przez przeciwników Kościoła, którzy starają się go krytykować lub dyskredytować. Czasem jest to jedynie kwestia nazewnictwa, która utrwaliła się przez lata z powodu braku poprawnego zrozumienia. Takie nieporozumienia znikają, kiedy ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że nauki Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mają wiele wspólnego z innymi naukami. Dowiadują się, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, Zbawicielem i Odkupicielem świata, którego kochamy i wychwalamy. Kiedy ludzie widzą i rozpoznają te cechy w mormonach, ich opinia o Kościele ulega zmianie i stare przekonania zostają zastąpione nowo zdobytą wiedzą.