ComeuntoChrist.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat prawa łaski?

Oficjalna odpowiedź

Prorok Józef Smith nauczał: „Albowiem jesteście usprawiedliwieni z wiary i uczynków przez łaskę” (zob. Tłumaczenie Józefa Smitha: List do Rzymian 4:16). Księga Mormona naucza: „Albowiem pisząc trudzimy się, by przekonać nasze dzieci, a także naszych braci, aby uwierzyli w Chrystusa i pojednali się z Bogiem, bo wiemy, że dzięki Jego łasce zostaniemy zbawieni, gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy” (2 Nefi 25:23). Ponadto czytamy: „Wszystko, co [było] w naszej mocy, to [nawrócenie się], żałując za wszystkie grzechy” (Alma 24:11). Prorok z Księgi Mormona, Lehi, nauczał: „Człowiek będzie mógł przebywać w obecności Boga tylko dzięki zasługom, miłosierdziu i łasce Świętego Mesjasza” (2 Nefi 2:8).