ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego twój kościół praktykował wcześniej wielożeństwo (poligamię)?

Oficjalna odpowiedź

Wiele razy Pan nakazywał Swojemu ludowi praktykowanie wielożeństwa. Takie przykazanie dał na przykład Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Mojżeszowi, Dawidowi i Salomonowi (Nauki i Przymierza 132:1). Przy innych okazjach Pan dał inne instrukcje. W Księdze Mormona Pan powiedział do proroka Jakuba: „Żaden z was nie będzie miał więcej jak jedną żonę i nie będziecie mieć żadnych nałożnic. Oto jeśli zapragnę — mówi Pan Zastępów — wychować sobie tak pokolenie, nakażę to Moim, w innym wypadku będą posłuszni tym przykazaniom” (Jakub 2:27–30).

W tej dyspensacji Pan nakazał niektórym z pierwszych Świętych, aby praktykowali wielożeństwo. Przykazanie to było wyzwaniem zarówno dla Proroka Józefa Smitha, jak i tych, którzy byli z nim najbliżej, włączając w to Brighama Younga i Hebera C. Kimballa, lecz byli mu posłuszni. Praktykę tę kontrolowali przywódcy Kościoła. Ci, którzy wstępowali w tego typu związki, musieli mieć upoważnienie, a małżeństwa te musiały być dokonywane poprzez pieczętującą moc kapłaństwa. W 1890 roku Prezydent Wilford Woodruff otrzymał objawienie, że przywódcy Kościoła powinni zaprzestać nauki o praktykowaniu wielożeństwa (Deklaracja Oficjalna–1).

Zgodnie z Pańskim prawem małżeństwo ma charakter monogamii, chyba że Pan nakaże inaczej, aby pomóc w ustanowieniu Domu Izraela (zob. Encyclopedia of Mormonism, tom 3, str. 1091–1095).