ComeuntoChrist.org Świat

Czy istnieją ograniczenia ze względu na rasę lub kolor skóry w przystąpieniu do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i otrzymaniu kapłaństwa?

Oficjalna odpowiedź

Nie istnieją ograniczenia odnoszące się do rasy lub koloru skóry dla tych, którzy pragną przystąpić do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nie istnieją ograniczenia odnoszące się do rasy lub koloru skóry dla tych, którzy mogą otrzymać kapłaństwo w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Oficjalna deklaracja Kościoła stanowi, że „każdy wierny, godny mężczyzna w Kościele może otrzymać święte kapłaństwo, z mocą używania jego boskiej władzy, i cieszyć się wraz ze swymi ukochanymi każdym błogosławieństwem, jakie spływa stamtąd, łącznie z błogosławieństwami świątyni. Stosownie, wszyscy godni mężczyźni — członkowie Kościoła, mogą być wyświęcani do kapłaństwa bez względu na rasę czy kolor”.
(Nauki i Przymierza, Deklaracja oficjalna — 2, str. 258).

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła, ponownie potwierdził tę zasadę, kiedy przemawiał w waszyngtońskim klubie National Press: „Wierzymy w stare porzekadło, które mówi, że wiele rąk czyni pracę lżejszą. Mamy świeckie kapłaństwo i każdy godny mężczyzna może je otrzymać”.