ComeuntoChrist.org Świat

Co stanowi początek mormonizmu i Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Oficjalna odpowiedź

Wiosną 1820 roku 14-letni chłopiec, Józef Smith, poszedł do zagajnika w pobliżu swojego domu w Palmyrze w stanie Nowy Jork i modlił się o Bożą wskazówkę, do którego z kościołów ma przystąpić. W odpowiedzi na jego modlitwę Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, ukazali się w taki sam sposób, jak niebiańskie istoty ukazały się prorokom, takim jak Mojżesz czy Paweł, w czasach biblijnych. Józef dowiedział się, że Kościół założony przez Jezusa Chrystusa podczas Jego ziemskiej służby nie jest obecny na ziemi.

Józef Smith został wybrany przez Boga do przywrócenia na ziemię Kościoła Jezusa Chrystusa. W ciągu następnych 10 lat Józef był odwiedzany przez innych niebieskich posłańców, przetłumaczył Księgę Mormona mocą Boga i otrzymał boskie upoważnienie do zorganizowania Kościoła. Kościół został zorganizowany 6 kwietnia 1830 roku w Fayette w stanie Nowy Jork pod przewodnictwem Józefa Smitha. Z biegiem czasu rozrósł się i obecnie jest organizacją zrzeszającą członków i zgromadzenia na całym świecie.