ComeuntoChrist.org Świat

Jakie są źródła finansowania działalności mormońskich misjonarzy?

Oficjalna odpowiedź

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest aktywnie zaangażowany w nauczanie przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. Obecnie około 53 tysiące misjonarzy ochotników na całym świecie dzieli się radością, jaką odnaleźli w ewangelii. Większość z nich to osoby młode i niezamężne, które służą na własny koszt na pełen etat w ciągu 18 lub 24 miesięcy. Ci misjonarze dzielą się przesłaniem o Jezusie Chrystusie i Jego Zadośćuczynieniu za wszystkich ludzi. Nauczają o wielkim planie zbawienia przygotowanym przez naszego Niebieskiego Ojca, który umożliwia każdemu powrót do Niego.