ComeuntoChrist.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat rodziny?

Oficjalna odpowiedź

W deklaracji „Rodzina: Proklamacja dla świata” przedstawione zostały główne wierzenia mormonów na temat rodziny. Jednym z głównych przekonań Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest to, że relacje rodzinne mogą trwać wiecznie — nie tylko w tym życiu.

Tak samo jak niektóre z największych radości życia mają swe źródło w życiu rodzinnym, utrata ukochanego członka rodziny może być przyczyną głębokiego smutku.

Lecz śmierć nie musi kończyć naszych związków rodzinnych z tymi, ku którym żywimy miłość. Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi, że „ta sama społeczność, jaka istnieje tutaj między nami, będzie istnieć i tam [w wieczności] między nami, tylko będzie ona połączona z wieczną chwałą” (Nauki i Przymierza 130:2).

Członkowie rodziny, którzy przyjmują Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i naśladują Jego przykład, mogą być razem na zawsze dzięki świętym obrzędom dokonanym w świętych świątyniach Boga. Jezus dał Piotrowi moc pieczętowania rzeczy zarówno na ziemi, jak i w niebie (Ew. Mateusza 16:19). Ta sama moc pieczętowania została przywrócona Józefowi Smithowi. Mormoni wierzą, że mogą być „zapieczętowani” albo połączeni ze sobą przez Jego moc, która pozwoli im żyć razem w wieczności.