ComeuntoChrist.org Świat

W jaki sposób Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich pomaga ludziom na całym świecie?

Oficjalna odpowiedź

Ewangelia Jezusa Chrystusa naucza ludzi, aby pomagali sobie nawzajem nieść brzemiona (List do Galacjan 6:2). Kiedy na świecie ludzie cierpią z powodu katastrof i zmagają się z problemami ponad ich siły, Kościół jest przygotowany, aby nieść im pomoc poprzez swoich członków.

Pomoc niesiona jest tym, którzy są w potrzebie, bez względu na wyznawaną przez nich religię, pochodzenie etniczne czy narodowość. Pomoc humanitarna dociera do 147 krajów i jest liczona w dziesiątkach milionów dolarów rocznie.

Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich to kościelna organizacją, która zajmuje się:

  • Dystrybucją żywności.
  • Zapewnianiem bezpłatnej pomocy w czasie klęsk żywiołowych w postaci ochotników pomagających w sprzątaniu, umożliwianiem korzystania z kaplic w celu schronienia, jak również dostarczaniem żywności, wody i środków medycznych.
  • Finansowaniem i wspieraniem projektów, które przynoszą korzyści społecznościom zmagającym się z problemami.
  • Nauczaniem samowystarczalności.
  • Pomaganiem ludziom w zakładaniu małych firm, które mogą prowadzić we własnych domach.

Wejdź na sponsorowaną przez Kościół stronę Provident Living, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności humanitarnej Kościoła.