ComeuntoChrist.org Świat

W jaki sposób mogę dowiedzieć się, że mormonizm jest prawdziwy?

Oficjalna odpowiedź

Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. On kocha cię i chce odpowiedzieć na twoje pytania. Dlatego pomoże ci w rozpoznaniu prawdy, kiedy będziesz jej szczerze poszukiwał i poprosisz Go o przewodnictwo. Możesz być pewien, że to, czego się nauczyłeś, jest prawdą (zob. List Jakuba 1:5–6; Księga Mormona, Moroni 10:4–5).

  • Módl się do Ojca Niebieskiego w szczerości serca. Zapytaj go, czy to, czego się uczysz, jest prawdą.
  • Nie przestawaj studiować i rozmyślać nad tym, co czytasz.
  • Poszukuj swoim sercem słodkich uczuć natchnienia od Ducha Świętego, który będzie szeptał prawdę do twojej duszy i umysłu.
  • Postępuj zgodnie z przykazaniami Bożymi, abyś mógł poczuć wpływ Ducha Świętego.

Podczas czytania możesz doświadczyć uczucia pokoju, nadziei, pocieszenia lub szczęścia. Jeżeli tego doświadczyłeś, możesz być pewien, że czułeś wpływ Ducha Świętego, który objawił ci, że to czego się uczysz, jest prawdą.