ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego mormoni wierzą w Biblię?

Oficjalna odpowiedź

Biblia świadczy o boskości Jezusa Chrystusa, ma wpływ na miliony Jego naśladowców i stanowi dla nich wsparcie. Jest to zbiór świętych zapisów zawierających objawienia od Boga i opowieści o tym, jak postępował ze Swoimi dziećmi w Ziemi Świętej

Historyczne opowieści zawarte w Biblii obejmują wiele stuleci, począwszy od czasów Adama aż po śmierć Apostołów. Ponadto większość ksiąg biblijnych została napisana przez proroków i o prorokach, którzy żyli w różnych okresach historii świata.

Zapewne wiesz, że Biblia podzielona jest na dwie części: Stary i Nowy Testament.

Stary Testament zawiera święte zapisy sprzed narodzenia Chrystusa. Wielu proroków w Starym Testamencie przepowiedziało przyjście Zbawiciela i Odkupiciela (zob. Ks. Izajasza 7:14, 9:6, 53:3–7).

Nowy Testament opowiada o życiu Zbawiciela i Odkupiciela, którym jest Jezus Chrystus. Opisuje także ustanowienie Jego pierwotnego Kościoła.