ComeuntoChrist.org Świat

Czy mormoni są chrześcijanami?

Oficjalna odpowiedź

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1995–2008), powiedział:

„Jesteśmy chrześcijanami w bardzo realnym sensie i to jest coraz bardziej powszechnie zauważane. Dawno temu ludzie na całym świecie twierdzili, że nie jesteśmy chrześcijanami. Teraz ludzie zdają sobie sprawę, że nimi jesteśmy, że nasza religia jest żywa i dynamiczna, i że opiera się na naukach Jezusa Chrystusa. My oczywiście uznajemy Jezusa Chrystusa za naszego Przywódcę, naszego Króla, naszego Zbawiciela […], za najważniejszą postać w historii świata, jedynego doskonałego Człowieka, który kiedykolwiek chodził po ziemi, żyjącego Syna żyjącego Boga. On jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem, przez którego zadość czyniącą ofiarę mamy możliwość otrzymania życia wiecznego. Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich modlą się do Boga i oddają Mu cześć w imię Jezusa Chrystusa. On jest sednem naszej wiary i głową naszego Kościoła. Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie i świadczy o Jego boskości, życiu i zadośćuczynieniu”.