ComeuntoChrist.org Świat

Jakie są wierzenia mormonów na temat natury Boga?

Oficjalna odpowiedź

Bóg jest doskonały, wszechwiedzący i wszechmocny, jest władcą wszechświata. Jest także miłosierny, życzliwy i sprawiedliwy. Jest naszym Ojcem w Niebie. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz (I Ks. Mojżeszowa 1:27). Ma ciało, które wygląda jak nasze, ale jest nieśmiertelne, udoskonalone i pełne chwały, której słowami nie da się opisać. Jako że jesteśmy Jego dziećmi, On zna i kocha każdego z nas z osobna. Przygotował On plan, który ma pomóc Jego dzieciom odnaleźć radość w tym życiu, a potem powrócić do życia razem z Nim.