ComeuntoChrist.org Świat

Jak możemy poznać naszego Ojca w Niebie?

Oficjalna odpowiedź

Wraz z dowodami Jego wspaniałego stworzenia, które są wokół ciebie, Ojciec Niebieski dał ci wiele sposobów na poznanie, że On żyje. Możesz:

  • Porozmawiać z Nim w modlitwie i prosić Go o potwierdzenie, że istnieje i że cię kocha.
  • Przeczytać świadectwa specjalnych świadków zwanych apostołami i prorokami. Oni mieli wiele świętych doświadczeń, które zapisali w księgach, zwanych pismami świętymi.
  • Przestrzegać Jego przykazań, co zbliży ciebie do Boga i pomoże w poznaniu, że On żyje.

Twoja wiara w Boga będzie wzrastać, kiedy:

Modlisz się do Ojca Niebieskiego (List Jakuba 1:5).
Studiujesz pisma święte (2 List do Tymoteusza 3:14–17).
Przestrzegasz przykazań Boga (Ew. Jana 14:21–23).

Kiedy postępujesz zgodnie ze swoim pragnieniem rozwinięcia wiary, Bóg wzmocni twoją wiarę w Niego, aż stanie się ona wiedzą (Księga Mormona, Alma 32:27–35).