ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest okręg/palik/gmina?

Oficjalna odpowiedź

Nasze lokalne zgromadzenia zwane są okręgami (lub gminami w mniejszych zgromadzeniach). Te zgromadzenia zorganizowane są pod względem geograficznym, a członkowie uczęszczają do okręgu lub gminy w pobliżu swych domów. Ze względu na to, że w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wszystkie materiały potrzebne do nauczania są takie same bez względu na gminę czy okręg, dana osoba będzie studiowała te same lekcje, gdziekolwiek na świecie uczęszcza do kościoła. Przywódca duchowy każdego okręgu nazywany jest biskupem (lub prezydentem gminy w przypadku gmin). Jest on członkiem zgromadzenia, którego poproszono, aby społecznie służył na tym stanowisku. Grupa okręgów stanowi palik, a przywódcą prowadzącym tę jednostkę jest prezydent palika. „Palik” nie jest terminem, który możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Jest on zaczerpnięty ze starotestamentowego znaczenia „namiotu”, czyli kościoła, który jest podtrzymywany przez swoje paliki (zob. Ks. Izajasza 54:2).

Gmina lub okręg jest wspólnotą, w której członkowie nawiązują przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem. Członkowie starają się postępować zgodnie z naukami starożytnego proroka, który nauczał, że gdy jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy „[gotowi] dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu” i „[pragniemy] płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Księga Mormona, Mosjasz 18:8–9). Poprzez służbę członkowie mogą dźwigać jedni drugich brzemiona i okazywać miłość.