ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest Pierwsza Wizja?

Oficjalna odpowiedź

Jako chłopiec Józef Smith był otoczony przez różne kościoły, które mimo że zaprzeczały sobie nawzajem, głosiły, że nauczają prawdy. To spowodowało, że Józef zaczął się nad tym poważnie zastanawiać. Chciał wiedzieć, który kościół miał rację. Pewnego dnia przeczytał werset w Biblii, który mówi: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (List Jakuba 1:5). Józef przyjął zaproszenie i zapytał o to Boga.

Wiosną 1820 roku poszedł do zagajnika w pobliżu swojego domu i modlił się o odpowiedź, do którego z kościołów powinien przystąpić. W odpowiedzi na modlitwę ukazali mu się Ojciec Niebieski i Jego Syn Jezus Chrystus. Józef napisał: „Kiedy światło padło na mnie, ujrzałem dwie Postacie, których blask i chwała były nie do opisania, stojące nade mną w powietrzu. Jedna z nich przemówiła do mnie nazywając mnie po imieniu i rzekła wskazując na drugą postać: „Oto Mój Umiłowany Syn. Słuchaj Go!”. Józefowi zostało powiedziane, aby nie przystępował do żadnego z kościołów, gdyż upoważnienie kapłańskie i Kościół, który zorganizował Jezus Chrystus podczas swojego życia na ziemi, był zagubiony przez wieki.

Pierwsza Wizja Józefa Smitha stanowi początek Przywrócenia na ziemię Kościoła Jezusa Chrystusa. Zapis Józefa opowiadający o tym wydarzeniu, stanowi silne świadectwo o tym, co widział i czego doświadczył. (Józef Smith — Historia, rozdział 1, wersety 8–17).