ComeuntoChrist.org Świat

Czy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich udziela poparcia partiom politycznym?

Oficjalna odpowiedź

Kościół w obliczu zbliżających się wyborów wielokrotnie składał następujące oświadczenie: „Większość partii politycznych głosi w swoim programie zasady, które są zgodne z ewangelią. Podczas gdy Kościół nie udziela poparcia kandydatom, programom czy partiom politycznym, członkowie są zachęcani, aby w pełni brali udział w sprawach natury politycznej, rządowej i społecznej”.