ComeuntoChrist.org Świat

Jaki jest cel pomocy wzajemnej w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Oficjalna odpowiedź

Celem kościelnej pomocy wzajemnej jest zachęcanie do stania się samowystarczalnym i okazywania troski i służby biednym i będącym w potrzebie. W zamian za udzieloną pomoc osoby ją otrzymujące są zachęcane (jeżeli są w stanie) do pracy, aby w ten sposób były błogosławione i błogosławiły życie innych. Praca jest przewodnią zasadą w kościelnym programie pomocy wzajemnej.