ComeuntoChrist.org Świat

Czy mormoni praktykują poligamię?

Oficjalna odpowiedź

W 1998 roku Prezydent Gordon B. Hinckley, były prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wygłosił następujące oświadczenie odnośnie do stanowiska Kościoła wobec wielożeństwa:

„Ten Kościół nie ma nic wspólnego z osobami praktykującymi poligamię. Oni nie są członkami tego Kościoła. […] Jeżeli dowiadujemy się, że któryś z naszych członków zawarł małżeństwo poligamiczne, osoba ta zostaje ekskomunikowana, co stanowi najpoważniejszą karę, jaką może nałożyć Kościół. Osoby, które wstępują w tego typu związki, łamią nie tylko prawo cywilne, ale również prawo tego Kościoła”.

Wiele razy Pan nakazywał Swojemu ludowi praktykowanie wielożeństwa. Takie przykazanie dał na przykład Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Mojżeszowi, Dawidowi i Salomonowi (Nauki i Przymierza 132:1). Przy innych okazjach Pan dał inne instrukcje. W Księdze Mormona Pan powiedział do proroka Jakuba: „Żaden z was nie będzie miał więcej jak jedną żonę i nie będziecie mieć żadnych nałożnic. Oto jeśli zapragnę — mówi Pan Zastępów — wychować sobie tak pokolenie, nakażę to Moim, w innym wypadku będą posłuszni tym przykazaniom” (Jakub 2:27–30).

W tej dyspensacji Pan nakazał niektórym z pierwszych Świętych, aby praktykowali wielożeństwo. Przykazanie to było wyzwaniem zarówno dla Proroka Józefa Smitha, jak i tych, którzy byli z nim najbliżej, włączając w to Brighama Younga i Hebera C. Kimballa, lecz byli mu posłuszni. Praktykę tę kontrolowali przywódcy Kościoła. Ci, którzy wstępowali w tego typu związki, musieli mieć upoważnienie, a małżeństwa te musiały być dokonywane poprzez pieczętującą moc kapłaństwa. W 1890 roku Prezydent Wilford Woodruff otrzymał objawienie, że przywódcy Kościoła powinni zaprzestać nauki o praktykowaniu wielożeństwa (Deklaracja Oficjalna 1).

Zgodnie z Pańskim prawem małżeństwo ma charakter monogamii, chyba że Pan nakaże inaczej, aby pomóc w ustanowieniu Domu Izraela (zob. Encyclopedia of Mormonism, tom 3, str. 1091–1095).