ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest prawo czystości moralnej?

Oficjalna odpowiedź

Moc tworzenia dzieci jest bardzo święta. Nasz Ojciec w Niebie przykazał, aby ta święta moc oraz przywilej relacji seksualnych miały swój wyraz jedynie pomiędzy mężczyzną a kobietą, którzy są prawnie zaślubieni. To jest prawo czystości moralnej. Oznacza ono, że nie powinniśmy mieć stosunków seksualnych przed ślubem, a po zawarciu małżeństwa dopuszczalne są stosunki seksualne tylko z własnym mężem lub żoną.

Utrzymanie prawa czystości moralnej przynosi bezpieczeństwo, szczęście, pokój i szacunek dla siebie. Pogłębia również miłość w małżeństwie i chroni rodziny. Przekroczenie tego prawa to poważna sprawa. Osoby, które złamały to prawo, mogą otrzymać wybaczenie i odnaleźć spokój poprzez odpokutowanie i posłuszeństwo.

Bóg chce wszystkiego, co najlepsze dla ciebie i dla wszystkich Swoich dzieci. Przestrzeganie Bożego planu i zachowanie stosunków intymnych dla małżeństwa pomoże tobie i twojej rodzinie być szczęśliwymi.