ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego przywrócenie ewangelii było potrzebne? Czy nie byliśmy w posiadaniu Biblii od zawsze?

Oficjalna odpowiedź

Powszechne odejście od prawdy nastąpiło po śmierci apostołów Chrystusa. Ten proces nazywa się Odstępstwem (Ks. Amosa 8:11–12; Dzieje Apostolskie 20:29–30, II List do Tymoteusza 4:3).

Kiedy Jezus Chrystus żył na ziemi, ustanowił Swój Kościół. Po Jego wniebowstąpieniu Apostołowie kontynuowali pracę pod Jego kierownictwem dzięki objawieniu i poprzez upoważnienie kapłańskie.

Po tym, jak Apostołowie i wielu prawych członków Kościoła zostało zabitych, a pozostali członkowie odeszli od prawdy, Pan zabrał z ziemi upoważnienie kapłańskie i Swój Kościół. Bez boskiego upoważnienia kapłańskiego Kościół nie mógł już funkcjonować w sposób ustanowiony przez Chrystusa. Obrzędy zostały zmienione i wiele jasnych i prostych praw zostało zagubionych. Podczas gdy wielu dobrych ludzi i część prawdy pozostało, pierwotny Kościół został zagubiony.

Apostołowie prorokowali o odejściu od prawdy, innymi słowy o Odstępstwie. Jednym z przykładów jest List Pawła do Tesaloniczan (II List do Tesaloniczan 2:1–3).

Apostoł Piotr prorokował o „odnowieniu wszechrzeczy”, które poprzedzi Drugie Przyjście Chrystusa (Dzieje Apostolskie 3:19–21). Ponieważ wszystko zostało utracone w wyniku Odstępstwa, Kościół Jezusa Chrystusa i Jego upoważnienie na ziemi musiały zostać przywrócone. Przywrócenie umożliwiło wszystkim ludziom ponowne otrzymanie wszystkich błogosławieństw ewangelii Jezusa Chrystusa.

Pierwsza Wizja Józefa Smitha stanowiła początek Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa na ziemi. W kolejnych latach Chrystus przywrócił Swoje kapłaństwo i ponownie zorganizował Swój Kościół. Nadal objawia On prawdę Swoim prorokom oraz przywraca błogosławieństwa, które na jakiś czas zostały zabrane z ziemi.