ComeuntoChrist.org Świat

Jaka jest rola męża i żony w rodzinie?

Oficjalna odpowiedź

Dzieci są cudownym błogosławieństwem. „Oto dzieci są darem Pana” (Psalm 127:3).

Wychowywanie dzieci nie jest łatwe. W rzeczywistości jest to jedno z największych wyzwań i najbardziej absorbujących obowiązków, jakie mamy w swym życiu. Dobre rodzicielstwo jednak jest kluczowe — dla społeczeństwa i dla Pana.

Zarówno ojciec, jak i matka odgrywają konieczną, niezwykle ważną rolę w życiu swych dzieci. Praca rodziców w domu będzie skuteczniejsza, jeśli ich priorytetami będą: Bóg, oni sami oraz ich dzieci.

Dom, który jest bezpieczny, gdzie dzieci mogą wzrastać umysłowo, emocjonalnie, fizycznie i duchowo, wymaga wiary i największych wysiłków rodziców, którzy pracują razem (zob. „Rodzina: Proklamacja dla świata”).

W takim domu dzieci uczą się kochać i służyć sobie wzajemnie. Uczą się przestrzegać przykazań Boga i być dobrymi obywatelami. Takie domy błogosławią dzieci oraz społeczności, w których one żyją.