ComeuntoChrist.org Świat

Czym charakteryzują się kobiety mormońskie? Czy mormoni wierzą w równość mężczyzn i kobiet?

Oficjalna odpowiedź

Apostoł Paweł nauczał, że „w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety” (I List do Koryntian 11:11). W oczach Boga tak samo, jak w związku małżeńskim, mężczyzna i kobieta są sobie równi.

Według boskiego zamysłu ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom w miłości i prawości. Ojcowie mają zapewnić swoim rodzinom środki niezbędne do życia i ochronę. Głównym obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy i fizyczny rozwój dzieci. W tych świętych obowiązkach ojcowie i matki powinni pomagać sobie wzajemnie jako równi partnerzy. (Zaczerpnięte z „Rodzina: Proklamacja dla świata”, która została napisana pod natchnieniem Pana przez dwunastu współczesnych Apostołów).

Oboje rodziców powinno być zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci. Ważne jest osiągnięcie porozumienia co do rodzinnych celów i chęć osiągnięcia ich poprzez wspólną pracę z dziećmi. Jeśli rodzice nie żyją w harmonii i nie okazują sobie szacunku, dzieci mogą być zagubione i stracić do nich zaufanie. Oboje rodziców powinno być zjednoczonych i głęboko zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci.