ComeuntoChrist.org Świat

Jaki jest związek między skromnością a czystością moralną? W jaki sposób rodzice mogą nauczać swoje dzieci skromności w ubiorze, mowie i zachowaniu?

Oficjalna odpowiedź

Skromność, język i czystość moralna są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ nasze ciała zostały stworzone na podobieństwo Boga. Dlatego poszanowanie tego świętego daru oznacza zachowanie intymności fizycznej do ślubu pomiędzy mężczyzną a kobietą, noszenie odpowiedniego ubrania i używanie pełnego szacunku języka w odniesieniu do ciała. Rodzice mogą nauczać swoje dzieci, że kiedy okazują w ten sposób szacunek dla swoich ciał, kwalifikują się, aby posiadać towarzystwo Ducha Świętego.