ComeuntoChrist.org Świat

Jakie błogosławieństwa możesz otrzymać, jeżeli czytasz Księgę Mormona, Biblię i inne pisma święte?

Oficjalna odpowiedź

Studiowanie pism świętych zbliży ciebie do Boga i ułatwi prowadzenie prawego życia. Studiowanie pism świętych przyniesie ci więcej radości, nadziei i zrozumienia planu Boga oraz twojego miejsca w tym planie.

Jezus Chrystus zachęca cię do „napawania się” Jego słowami (Księga Mormona, 2 Nefi 32:3). To znaczy coś więcej niż tylko sporadyczne czytanie pism świętych. Napawanie się oznacza studiowanie ich, rozważanie, porównywanie wersetów, uczenie się fragmentów na pamięć, cenienie ich oraz rozkoszowanie się nimi.

Kiedy ucztujesz w pismach świętych, w modlitwie zwracając się do Boga o zrozumienie, Duch Święty potwierdzi ci, że są prawdą (zob. Księga Mormona, Moroni 10:4,5). Dzięki nim zbliżysz się do Boga. Wzrośnie twoja wiara w Jezusa Chrystusa. Tak samo stanie się z twoim pragnieniem czynienia dobra i stania się do Niego podobnym.