ComeuntoChrist.org Świat

Jakie jest stanowisko Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wobec homoseksualizmu i małżeństw osób tej samej płci?

Oficjalna odpowiedź

W Biblii Paweł głosił Rzymianom, że zachowania homoseksualne są grzechem (zob. List do Rzymian 1:24–32). W czasach Starego Testamentu Mojżesz zawarł w swoim prawie zapis, że związki homoseksualne są sprzeczne z boskim prawem (zob. III Ks. Mojżeszowa 20:13).

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wydał następujące oświadczenie na temat homoseksualizmu: „Wierzymy, że małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest wyświęcone od Boga. Wierzymy, że małżeństwo może być wieczne dzięki skorzystaniu z mocy wiecznego kapłaństwa w domu Pana („Rodzina: Proklamacja dla świata’, która została napisana przez dwunastu współczesnych Apostołów pod natchnieniem od Pana).

Ludzie wypytują nas, jakie jest nasze stanowisko w sprawie osób, które postrzegają siebie jako tak zwanych gejów i lesbijki. Moja odpowiedź brzmi: kochamy ich, jako synów i córki Boga. Posiadają może pewne skłonności, które są silne i które mogą być trudne do opanowania. Większość ludzi ma takie lub inne skłonności na różnych etapach życia. Jeśli nie poddają się tym skłonnościom, mogą iść naprzód tak, jak wszyscy inni członkowie Kościoła. Jeśli łamią prawo czystości moralnej i zasady moralne Kościoła, podlegają dyscyplinie Kościoła, tak jak inni.

Chcemy pomóc tym ludziom, wzmocnić ich, wspomóc ich w ich problemach oraz trudnościach. Nie możemy jednak patrzeć bezczynnie, jeśli oddają się niemoralnym zachowaniom, jeśli próbują obstawać, bronić i żyć w tak zwanych związkach małżeńskich osób tej samej płci. Pozwolić na coś takiego to lekko traktować bardzo poważną i świętą podstawę usankcjonowanego przez Boga małżeństwa oraz jego celu, jakim jest budowanie rodziny” (Ensign, listopad 1998, str. 71).