ComeuntoChrist.org Świat

Jakie jest stanowisko Kościoła wobec aborcji?

Oficjalna odpowiedź

W 1973 roku Rada Prezydenta Kościoła Świętych w Dniach Ostatnich wydała następujące oświadczenie dotyczące aborcji, które nadal jest w mocy:

„Kościół sprzeciwia się aborcji i radzi swoim członkom, aby nie poddawali się ani nie dokonywali aborcji, poza wyjątkowymi przypadkami, w których, zgodnie z opinią lekarza specjalisty, życie lub dobre zdrowie matki jest poważnie zagrożone lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu i wywołuje w matce poważną traumę emocjonalną. Lecz nawet w takich przypadkach aborcja powinna być przeprowadzona jedynie po konsultacjach z miejscowymi kościelnymi władzami przewodniczącymi i po otrzymaniu boskiego potwierdzenia w modlitwie”.