ComeuntoChrist.org Świat

W jaki sposób możemy walczyć przeciwko rozprzestrzenianiu się i wpływowi pornografii?

Oficjalna odpowiedź

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powiedział: „Powrót do nauk Boga uczyni więcej niż cokolwiek innego, aby pomóc nam w utrzymaniu stabilnego kursu, gdy przepływamy przez trzeci wiek istnienia jako naród. Oto odpowiedź na problemy, z którymi się zmagamy. Oto odpowiedź na zło pornografii […]” (Teachings of Gordon B. Hinckley, str. 18).

Mówiąc o obywatelskiej odpowiedzialności tych, którzy sprzeciwiają się pornografii, Prezydent Hinckley powiedział: „Budowanie opinii publicznej rozpoczyna się od paru gorliwych głosów. Nie sugeruję wyzywających okrzyków ani uderzania pięściami i wysuwania gróźb pod adresem ustawodawców. Lecz wierzę, że powinniśmy gorliwie, szczerze i w pozytywny sposób wyrażać swoje przekonania wobec tych, na których spoczywa ciężar odpowiedzialności tworzenia i egzekwowania naszych praw. Smutne jest to, że mniejszość, która powołuje się na większą liberalizację, która rozprowadza i pochłania pornografię, która zachęca i karmi się bezwstydnym manifestowaniem siebie, dochodzi do głosu w taki sposób, że nasi ustawodawcy zaczynają wierzyć, że to, co mówi mniejszość, reprezentuje wolę większości. Chyba nie chcemy dostać tego, za czym się nie opowiadamy. Niech nasze głosy będą słyszalne. Mam nadzieję, że nie będą to głosy jazgotliwe, lecz że mówić będziemy z takim przekonaniem, że ci, do których mówimy, poznają siłę naszych odczuć i szczerość naszych starań” (Teachings of Gordon B. Hinckley, str. 130).