ComeuntoChrist.org Świat

Najczęściej zadawane pytania

Czego mormonizm naucza o chrzcie?

Oficjalna odpowiedź

„Wierzymy, że przez zadośćuczynienie Chrystusa cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia” (Zasady Wiary 1:3). Chrzest w wodzie jest obrzędem niezbędnym dla naszego zbawienia. Zostając ochrzczeni, pokazujemy Bogu, że pragniemy być posłuszni Jego przykazaniom. Jezus, mimo że był bez grzechu, poprzez Swój chrzest dał nam przykład (zob. Mosjasz 18:8–10). Zbawiciel objawił Józefowi Smithowi prawidłowy sposób udzielania chrztu, wyjaśniając, że chrzest powinien być dokonany przez zanurzenie w wodzie przez osobę, która posiada upoważnienie kapłańskie (zob. Nauki i Przymierza 20:72–74).

Zanurzenie w wodzie symbolizuje śmierć, która przerywa ciąg grzesznego życia i odrodzenie w życiu duchowym, poświęconym służbie Bogu i Jego dzieciom. Jest również symbolem śmierci fizycznej i zmartwychwstania (zob. List do Rzymian 6:3–6). Małe dzieci są odkupione przez łaskę Jezusa Chrystusa. One są „żywe w Chrystusie” i nie mogą grzeszyć. Nie potrzebują chrztu, aż do momentu, w którym będą potrafiły odróżnić dobro od zła. Pan objawił, że dzieci powinny zostać chrzczone w wieku ośmiu lat. (Zob. Księga Mormona, Moroni 8:8–24; Nauki i Przymierza 29:46–47, 68:27).