ComeuntoChrist.org Świat

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego mormońscy misjonarze głoszą ewangelię?

Oficjalna odpowiedź

Zbawiciel nauczał Swoich uczniów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Ew. Mateusza 28:19). Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, członkowie Jego Kościoła chętnie głoszą dobrą nowinę o Jego przywróconej ewangelii wszystkim, którzy chcą słuchać.

Carlos E. Asay, przywódca Kościoła, powiedział: „(Istnieje) wspaniałe zjawisko, które występuje wśród ludzi, gdy światło Ewangelii rozświetla ich życie. Wręcz instynktownie światło prawdy wywołuje chęć dzielenia się ewangelią. Kiedy nowa wiedza rozszerza nasze umysły, pragniemy, aby inni też tego doświadczyli. Kiedy nasze dusze zostają wzniesione przez boski wpływ, chcemy, aby inni też to poczuli. Kiedy nasze życie jest wypełnione dobrocią, chcemy, aby inni — szczególnie ci, których kochamy — cieszyli się podobnymi doświadczeniami”.

Może miałeś okazję zobaczyć misjonarzy jadących na rowerze lub pukających do drzwi, dzieląc się swoją swoim przesłaniem. Robią wszystko, co mogą, aby znaleźć ludzi zainteresowanych zdobyciem większej wiedzy o Jezusie Chrystusie i planie Boga, który da im szczęście. Służą w parach, gdyż „na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa” (Ew. Mateusza 18:16). Misjonarze dobrowolnie poświęcają osiemnaście lub dwadzieścia cztery miesiące na pełnoetatową służbę.