ComeuntoChrist.org Świat

Najczęściej zadawane pytania

Czy od każdego mormona wymagana jest służba na misji?

Oficjalna odpowiedź

W Kościele istnieje silna tradycja służenia na misji. Zbawiciel nauczał: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Ew. Mateusza 28:19). Członkowie Kościoła uznają za przywilej okazywanie miłości innym ludziom i Panu poprzez dzielenie się ewangelią.

Misjonarze rozpoczynają swoją służbę z reguły w wieku 19 lub 21 lat. Wielu emerytów, mężczyzn, kobiet oraz małżeństw również służy misji. Misjonarze służą przez okres od 18 miesięcy do 2 lat. Misje są dobrowolne, a misjonarze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją służbę. Misjonarze pochodzą z całego świata i służą tam, gdzie Kościół ich powoła. Służąc w pełnym wymiarze godzin, misjonarze są oficjalnymi przedstawicielami Kościoła.