ComeuntoChrist.org Świat

Najczęściej zadawane pytania

Czy naprawdę wierzycie, że w dzisiejszych czasach żyje prorok, taki jak Mojżesz?

Oficjalna odpowiedź

W całej historii świata Bóg wybierał proroków, takich jak Noe, Abraham, Mojżesz i inni, aby nauczali ewangelii i kierowali Jego Kościołem (Księga Amosa 3:7). Nie inaczej jest dzisiaj. Wszyscy potrzebujemy wskazówek od Boga podczas naszego życia w świecie, w którym wiele rzeczy jest mylących. Ponieważ Bóg kocha Swoje dzieci, nadal powołuje żyjących proroków. Józef Smith (1805–1844) był pierwszym prorokiem naszych czasów. Obecnie wybranym prorokiem Boga jest Russell M. Nelson.

Tak jak Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli i poprowadził do lepszego miejsca poprzez Swojego proroka Mojżesza, tak też prowadzi dziś Swoje dzieci ku szczęśliwemu i spokojnemu życiu, jeśli zdecydują się podążać za przykładem Jego żyjącego proroka. Zachęcamy cię do wysłuchania słów żyjących proroków i rozważenia, w jaki sposób poznanie Boga może zaowocować w twoim życiu.