ComeuntoChrist.org Świat

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wierzenia mormonów na temat „życia wiecznego”?

Oficjalna odpowiedź

Niebo jest miejscem, w którym mieszka Bóg, oraz przyszłym domem tych, którzy są Mu posłuszni i żyją zgodnie z naukami Jezusa Chrystusa. Nadzieją naszego Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz celem życia tutaj na ziemi jest nauczenie i przygotowanie nas oraz naszych rodzin do życia wiecznego z naszym Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem.

Po naszym zmartwychwstaniu będziemy osądzeni i wynagrodzeni za to, czego dokonaliśmy w tym życiu (zob. Objawienie 20:12, 13).

Jezus Chrystus nauczał Swoich Apostołów, że w domu Jego Ojca jest „wiele mieszkań” (Ew. Jana 14:2). Nasz kochający Ojciec Niebieski pragnie nagrodzić wszystkie Swoje dzieci wedle ich posłuszeństwa Jego przykazaniom oraz chęci naśladowania Zbawiciela.

Ci, którzy czynią te rzeczy i są godni, aby powrócić do obecności Boga i Chrystusa, stają się „dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa” (List do Rzymian 8:17) we wszystkim, co posiada Ojciec. Powrócą, aby żyć z Ojcem Niebieskim i swoimi rodzinami w Jego wiecznej chwale.

Ci, którzy postanowili nie naśladować naszego Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, otrzymają nagrodę zgodnie z tym, co robili w tym życiu, lecz nie będą się cieszyć chwałą przebywania w obecności Boga.