ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego jest ważne, abyśmy dbali o swoje ciała? Dlaczego nasze ciała są nazywane w Biblii świątyniami Boga?

Oficjalna odpowiedź

Człowiek składa się z dwóch części: śmiertelnego ciała i nieśmiertelnego ducha. Pan nazywa nasze ciało „świątynią”, ponieważ jest ono tymczasowym miejscem zamieszkania naszego wiecznego ducha (zob. Księga Mormona, Mosjasz 3:5; I List do Koryntian 3:16). Ze względu na to, że duch i ciało tworzą razem duszę człowieka (zob. Nauki i Przymierza 88:15), jedno zależy od drugiego. Kiedy dbamy o nasze ciała, przygotowujemy nasze „świątynie”, aby były odpowiednim domem dla naszego ducha. Przez zanieczyszczanie naszych ciał narkotykami, tytoniem i niezdrowym jedzeniem, wywieramy negatywny wpływ na naszego ducha.