ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego ważne jest posiadanie upoważnienia, by dokonać chrztu?

Oficjalna odpowiedź

Bóg zawsze udzielał Swym sługom prorokom upoważnienia do działania w Jego imieniu. Upoważnienie to nazywa się kapłaństwem. Jezus Chrystus nadał kapłaństwo pierwszym Dwunastu Apostołom (zob. Ew. Jana 15:16) i to oni kierowali pracą Jego Kościoła po tym, jak Jezus wstąpił do Nieba. Po zabiciu Apostołów jednak kapłaństwo stopniowo zanikło na ziemi.

W 1829 roku Józef Smith otrzymał upoważnienie kapłańskie do zorganizowania Kościoła Chrystusa. To upoważnienie zostało mu przekazane przez Niebiańskich Posłańców, którzy dzierżyli to samo upoważnienie w starożytności — Jana Chrzciciela i apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. W 1830 roku został zorganizowany i przywrócony ten sam Kościół Jezusa Chrystusa, który istniał na ziemi wieki wcześniej.

Wyróżniamy dwa rodzaje kapłaństwa. Niższe kapłaństwo nazywa się Kapłaństwem Aarona, od imienia Aarona ze Starego Testamentu. Jest to upoważnienie, by głosić ewangelię pokuty i chrzcić. Wyższe kapłaństwo nazywa się Kapłaństwem Melchizedeka, od imienia Melchizedeka ze Starego Testamentu. Obejmuje ono upoważnienie, by przewodniczyć Kościołowi oraz dokonywać wszystkich obrzędów, łącznie z nadaniem daru Ducha Świętego.