ComeuntoChrist.org Świat

W kim powinniśmy pokładać wiarę?

Oficjalna odpowiedź

Aby zbliżyć się do Ojca Niebieskiego i otrzymać wszystkie błogosławieństwa, które On ma dla ciebie, musisz najpierw rozwinąć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr nauczał, że „nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Wiara w Boga to coś więcej niż teoretyczne wierzenie w Niego. Mieć wiarę w Boga znaczy: ufać Mu, pokładać w Nim nadzieję i chcieć działać zgodnie z naszą wiarą w Niego. To jest zasada działania i mocy.