ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest mormonizm? LUB W co wierzą mormoni?

Oficjalna odpowiedź

Kiedy Jezus Chrystus żył na ziemi, zorganizował Swój Kościół, aby wszyscy ludzie mogli przyjąć Jego ewangelię i powrócić pewnego dnia do życia z Bogiem, naszym Niebiańskim Ojcem. Po tym jak Jezus Chrystus zmarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, Jego Apostołowie dalej otrzymywali od Niego objawienia przez Ducha Świętego, dotyczące kierowania pracą Jego Kościoła. Jednakże po tym, jak zostali zabici, członkowie zmienili nauki Kościoła ustanowione przez Jezusa. Mimo że na ziemi żyło wielu dobrych ludzi i część prawdy nie została zagubiona, Odstępstwo albo innymi słowy oddalanie się od prawdy spowodowało, że Kościół został zabrany z ziemi (II List do Tesaloniczan 2:1–3; Dzieje Apostolskie 20:29–30). Apostoł Piotr prorokował, że Jezus przywróci Swój Kościół, nim nastąpi Jego Drugie Przyjście na ziemię (Dzieje Apostolskie 3:19–21).

Jezus Chrystus rozpoczął przywracanie pełni Swojego Kościoła na ziemi przez Proroka Józefa Smitha w 1820 roku. Od tego momentu Kościół znacznie się rozrósł, a dzisiaj istnieje na całym świecie i zrzesza ponad 13 milionów członków. Posiada te same nauki i tą samą podstawową organizację, co Kościół, który ustanowił Jezus w czasach Nowego Testamentu.