ComeuntoChrist.org Świat

W jaki sposób możemy wzmacniać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa?

Oficjalna odpowiedź

Prorok Alma z Księgi Mormona porównał wiarę do nasiona. Kiedy zasiejemy nasiono i je odżywiamy, to jeżeli jest ono dobre, zobaczymy, jak wzrasta i wydaje owoc (Alma 32:28–43). Tak samo dzieje się z wiarą. Jeśli jesteś posłuszny Bożym przykazaniom, studiujesz Jego Słowo i masz pragnienie wiary w Chrystusa, wiara będzie w tobie wzrastać.