ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa? Dlaczego było konieczne, aby Jezus Chrystus poświęcił Swoje życie?

Oficjalna odpowiedź

Słowa nie są w stanie wyrazić, czym jest Zadośćuczynienie będące najważniejszym i niezwykłym wydarzeniem w historii świata. Poprzez cierpienie w Ogrodzie Getsemane, a potem na krzyżu, Zbawiciel zadośćuczynił za nasze grzechy. To jest radosna nowina dla wszystkich ludzi!

Nie potrafimy w pełni zrozumieć, w jaki sposób Jezus cierpiał za nasze grzechy. Wiemy jednak, że w Ogrodzie Getsemane ciężar naszych grzechów sprawił, iż odczuwał taką mękę, że krwawił z każdego poru (Nauki i Przymierza 19:16–17).

Później, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, dobrowolnie znosząc bolesną śmierć zadaną Mu w jeden z najbardziej okrutnych sposobów, ponownie poczuł ciężar naszych grzechów. Na stronie 462. książki „Jesus the Christ” (Jezus Chrystus) czytamy: „Wydaje się, że oprócz budzącego grozę cierpienia na krzyżu męka w Getsemane powraca na myśl jako tak wyjątkowo dotkliwa, że przekracza ludzką wytrzymałość. W tej najbardziej przepełnionej goryczą godzinie umierający Chrystus był sam, sam w najstraszliwszej rzeczywistości”.

Zbawiciel mówi nam:

„Bowiem ja […] cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli […] jako ja sam cierpiałem” (Nauki i Przymierza 19:16–17).

Tylko Jezus Chrystus był w stanie uczynić wszystko to, co było wymagane do zadośćuczynienia za nasze grzechy. Aby w pełni skorzystać w naszym życiu z błogosławieństw Jego Zadośćuczynienia, musimy mieć wiarę w Chrystusa, odpokutować za nasze grzechy, zostać ochrzczeni i konfirmowani przez osobę, która ma do tego upoważnienie, przyjąć dar Ducha Świętego, przestrzegać przykazań Boga, przyjąć święte obrzędy i starać się być do Niego podobni. Kiedy robimy to wszystko, pamiętając o Jego Zadośćuczynieniu, możemy powrócić do Niego i naszego Ojca Niebieskiego, aby żyć z nimi wiecznie.