ComeuntoChrist.org Świat

Kto jest założycielem mormonizmu i Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Oficjalna odpowiedź

Wiosną 1820 roku 14-letni chłopiec, Józef Smith, poszedł do zagajnika w pobliżu swojego domu w Palmyrze w stanie Nowy Jork i modlił się, aby dowiedzieć się, do którego kościoła powinien przystąpić. W odpowiedzi na jego modlitwę Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, ukazali się w taki sam sposób, jak niebiańskie istoty ukazywały się prorokom takim, jak Mojżesz czy Paweł w czasach biblijnych. Józef dowiedział się, że Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa nie było na ziemi.

Józef Smith został wybrany przez Boga do przywrócenia na ziemię Kościoła Jezusa Chrystusa. W ciągu następnych 10 lat Józef został odwiedzony przez innych niebieskich posłańców, mocą Boga przetłumaczył Księgę Mormona i otrzymał boskie upoważnienie do zorganizowania Kościoła. Kościół został zorganizowany 6 kwietnia 1830 roku w Fayette w stanie Nowy York pod przewodnictwem Józefa Smitha. Z biegiem czasu rozrósł się i obecnie jest organizacją skupiającą członków i zgromadzenia na całym świecie.