ComeuntoChrist.org Świat

Księga Mormona

Słowo Boga

Zamów bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona

Misjonarze rozdają egzemplarze Księgi Mormona na całym świecie, także w chwili, gdy czytasz te słowa. Co to za księga? Dlaczego tak wiele członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uważa Księgę Mormona za jedną z najcenniejszych rzeczy, które mają, skoro rozdawana jest za darmo? Jaka książka może sprawić, że tylu jej czytelników zmieni swoje życie, sposób myślenia i uczucia? Jaka książka może dać odpowiedzi na życiowe najtrudniejsze pytania?

Księga Mormona jest słowem Boga, podobnie jak Biblia. To pismo święte, które napisane jest w formie podobnej do Biblii i zawiera podobne treści. Obie te księgi podają Boskie wskazówki objawione prorokom i religijne dzieje różnych narodów. Biblia została napisana przez lud zamieszkujący Izrael i okoliczne ziemie. Obejmuje okres od stworzenia świata do czasu na krótko po śmierci Jezusa Chrystusa. Księga Mormona natomiast zawiera historię wzajemnych relacji Boga i ludzi, którzy zamieszkiwali kontynent amerykański w okresie od około 600 lat p.n.e. do 400 roku n.e. Prorocy Księgi Mormona prowadzili zapis dziejów kontaktów Boga z Jego ludem. Prorok o imieniu Mormon zebrał je na złotych płytach.

Zanim nastąpiła zagłada tych wiernych chrześcijan, udało się bezpiecznie ukryć ich kroniki. Józef Smith otrzymał te starożytne zapisy w 1827 roku. Z mocą Bożą i darem od Boga Józef był w stanie przetłumaczyć je i nadać im dzisiejszą formę. Księga Mormona świadczy wraz z Biblią o tym, że Jezus Chrystus jest naszym boskim Odkupicielem. Żyjąc w zgodzie z Jego ewangelią, możemy osiągnąć spokój i zapewnić sobie wieczne szczęście w przyszłym świecie.

Przetłumaczona mocą Boga

Anioł Moroni przekazał Józefowi Smithowi starożytne zapisy, gdy Józef miał 21 lat. Wykształcenie Józefa było skromne, nie znał też starożytnego pisma pokrywającego płyty ze złota, ale mógł tłumaczyć, bo Bóg obdarował go mocą i odpowiednią umiejętnością. Tłumaczenie trwało mniej niż trzy miesiące i 5 tys. egzemplarzy Księgi Mormona zostały wydrukowane w Palmyrze, w stanie Nowy Jork, w 1830 roku. Bóg powołał Józefa na proroka, widzącego, objawiciela i tłumacza, by przywrócić Kościół Jezusa Chrystusa w nowożytnych czasach. Księga Mormona była niezbędna w procesie przywrócenia. Józef Smith otrzymał to nadzwyczajne powołanie, a ponieważ pozostawał cały czas godny niebiańskich błogosławieństw, mógł być tym, który dał światu Księgę Mormona.

Dowiedz się więcej o Józefie Smithie

Księga Mormona zaświadcza o Chrystusie

Wierzymy, że wiara w Jezusa Chrystusa jest pierwszym krokiem do zrozumienia ewangelii i dostąpienia wiecznego szczęścia, którego pragnie dla nas Bóg, nasz Ojciec w Niebie. Skąd bierze się ta wiara? Jak możemy zacząć wierzyć, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jeśli nie wiemy, kim On jest ani co zrobił? Wiara w Jezusa Chrystusa rozwinie się, jeśli będziemy czytać o Nim w pismach świętych i będziemy się modlić o odpowiedź, czy to, co czytamy, jest prawdą.

Strona tytułowa Księgi Mormona mówi, że jej celem jest przekonać nas wszystkich, że „JEZUS jest CHRYSTUSEM, WIECZNYM BOGIEM, objawiającym się wszystkim narodom” . Została napisana, by pomóc nam poznać prawdę o Jezusie Chrystusie i Jego ziemskiej misji. Księga Mormona potwierdza nauki Biblii: Jezus Chrystus jest Synem Boga, który przyszedł na ziemię, by pomóc nam pokonać nasze grzechy. Ludy Księgi Mormona, Nefici i Lamanici, zapisywali świadectwa o Jezusie Chrystusie. Wielu proroków, którzy prowadzili zapisy tworzące dziś Księgę Mormona, widziało Chrystusa osobiście, tak jak przytrafiło się to Apostołowi Pawłowi, co jest opisane w Biblii (zob. Dzieje Apostolskie 9:3-6). Momentem najważniejszym w tej księdze jest ukazanie się Jezusa wszystkim Nefitom. Stało się to wkrótce po Jego zmartwychwstaniu. Błogosławił ich, nauczał Swojej ewangelii i mówił:

Księga Mormona i Biblia zawierają to samo przesłanie

Niektórzy myślą, że nie czytamy Biblii, bo czytamy Księgę Mormona. To nieprawda. To tak, jakby powiedzieć: nie jemy pomarańczy, bo jemy jabłka. Oba te rodzaje owoców są dobre! Księga Mormona nie jest zamiennikiem Biblii. Tak naprawdę studiowanie ich równolegle może rozjaśnić pewne pojęcia, które są trudne, bo Księga Mormona i Biblia zawierają przesłanie ewangelii Jezusa Chrystusa objawione różnym ludom. Księga Mormona przekonuje nas, byśmy czytali Biblię i wiedzieli, że jej przesłanie jest prawdziwe (Mormon 7:8-10). A w Biblii Jezus powiedział Swoim apostołom: „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (Ew. Jana 10:16). Chrystus odwiedził te „inne owce” w Ameryce po Swoim zmartwychwstaniu. Przekazał Nefitom to samo przesłanie, którego nauczał lud Izraela. Księga Mormona pokazuje jasno, że nauki Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie nie dotyczą tylko jednej grupy ludzi w określonym czasie. Są dla każdego, wszędzie, od początku ziemi po jej kres. Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie i przypomina nam o Jego trosce o każdego z nas.

Księga Mormona odpowiada na pytania duszy

Większość z nas ma trudne pytania gdzieś na dnie serca — pytania, na które nikt nie może nam odpowiedzieć. Niektóre z nich są bardzo głębokie i dotyczą na przykład sensu naszego życia. Są też inne:

Zamów bezpłatny egzemplarz
Księga Mormona.

Czytając Księgę Mormona, poznajemy ewangelię i boski plan szczęścia. Wiedza o tych sprawach nadaje nurtującym nas pytaniom wieczną perspektywę. Z fragmentu pisma świętego, który mówi, że to życie jest „okresem przygotowania na spotkanie z Bogiem” , dowiadujemy się na przykład, że po śmierci nadal będziemy istnieć i że dzięki przestrzeganiu przykazań możemy powrócić do nieba (Alma 12:24). Dowiadujemy się także, iż pokuta, przebaczanie i przymierze, aby służyć bliźnim, są niezbędne dla naszego wiecznego zbawienia. Na każde z tych duchowych pytań można znaleźć odpowiedź dzięki podążaniu za wskazówkami ewangelii Jezusa Chrystusa, jak jest ona zapisana w Księdze Mormona.

Księga Mormona przybliża ludzi do Boga

Niektóre opisy Boga zdają się świadczyć, że jest On abstrakcyjnym i nieprzystępnym bytem, że jest gniewny i mściwy. W Księdze Mormona napisano jednak, że „Bóg troszczy się o wszystkich” (Alma 26:37) i że, jak prorok Lehi z Księgi Mormona, możemy być otoczeni Jego miłością na wieczność (2 Nefi 1:15).

Mimo że w tym życiu nie będziemy mieli prawdopodobnie okazji porozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, możemy zbliżyć się do Niego dzięki pismom świętym. Józef Smith powiedział o Księdze Mormona: „Człowiek może zbliżyć się do Boga dzięki przestrzeganiu jej zasad bardziej, niż dzięki każdej innej księdze”. Zbliżamy się do Boga poprzez budowanie wiary w Niego, a wiarę w Niego budujemy wtedy, gdy zdobywamy wiedzę o Bożym planie i wypełniamy Jego przykazania.

Księga Mormona uczy nas Bożego planu i pokazuje, jak bardzo — w tym i przyszłym życiu — błogosławieni są ci ludzie, którzy polegają na Jego radach. Gdy studiujemy pisma święte równolegle z modlitwą, Duch Święty przekonuje nas, głęboko w naszych sercach, że słowa Księgi Mormona są przesłaniem od naszego Niebieskiego Ojca, danym nam, by nas wspierać.

Jak można się dowiedzieć, że Księga Mormona jest prawdziwa

To oczywiście dwie różne rzeczy, czytać Księgę Mormona a wierzyć głęboko, że przekazuje prawdę. Takie szczere przekonanie — innymi słowy świadectwo — o tym, że Księga Mormona zawiera prawdę, przychodzi wtedy, gdy Bóg zsyła Swojego Ducha na potwierdzenie prawdziwości jej słów. Dostajemy tę odpowiedź, gdy gorliwie i z wiarą czytamy Księgę Mormona i gdy modlimy się, jak jest to obiecane w następującym fragmencie:

Boża metoda jest prosta: czytamy Księgę Mormona, modlimy się i prosimy Go, by dał nam znać, czy to, co przeczytaliśmy, zawiera prawdę. On odpowiada nam poprzez uczucie spokoju i pewności pochodzące od Ducha Świętego. Po pierwsze, musimy z zaangażowaniem studiować Księgę Mormona i wyznawać w życiu zasady, których ona uczy. Musimy starać się zrozumieć to, czego chce nauczyć nas Bóg. Po drugie, musimy się modlić „w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa”. Musimy wierzyć i pokładać nadzieję, że Bóg nam odpowie, być może nie od razu po pierwszej modlitwie. Wreszcie, musimy być gotowi zaakceptować odpowiedź, która nadejdzie, jakakolwiek by ona była. Wiara w to, że Księga Mormona zawiera naprawdę słowo Boga, oznacza, że zechcemy być wierni standardom wiary i posłuszeństwa, podanym w niej przez Boga. Bóg obiecuje, że pobłogosławi nas tak bardzo, że będzie to niewspółmierne z naszym wysiłkiem życia według Jego wysokich norm.