ComeuntoChrist.org Świat

O nas

Wierzymy, że dzięki Niemu cała ludzkość, wraz ze swoimi rodzinami, może cieszyć się życiem wiecznym w królestwie Ojca Niebieskiego (Ew. Jana 3:16). Wierzymy także, że przed narodzeniem żyliśmy z Bogiem jako duchy (List do Rzymian 8:16) i zgodnie z Jego planem szczęścia przychodzimy na ziemię, aby otrzymać ciała fizyczne, dzięki którym możemy się uczyć i rozwijać. Wierzymy, że poprzez pracę wykonywaną w mormońskich świątyniach nasze związki rodzinne mogą zostać zapieczętowane na wieczność. To wszystko zależy od tego, czy prowadzimy prawe życie zgodne z boskimi wskazówkami objawionymi przez proroków, a także od pokuty za popełnione błędy. Misją Kościoła jest niesienie nam pomocy w sprostaniu wyzwaniom życia w taki sposób, abyśmy byli godni doczesnych i duchowych błogosławieństw, które Bóg pragnie nam dać.

Kościół

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest oficjalną nazwą religii potocznie zwanej Kościołem mormońskim. Został on ustanowiony 6 kwietnia 1830 roku przez Józefa Smitha, pierwszego prezydenta Kościoła. Wierzymy, że Józef Smith został powołany przez Boga, aby był prorokiem w epoce nowożytnej, tak samo jak Mojżesz i Abraham byli prorokami w czasach biblijnych. Tuż po swojej modlitwie, w której zwrócił się z pytaniem, do którego kościoła powinien przystąpić, Józef Smith ujrzał w wizji Boga i Jezusa Chrystusa. Został przez Nich powołany do przywrócenia kościoła, który Chrystus zorganizował, kiedy żył na ziemi — kościoła, który jest poprawnie zorganizowany i posiada upoważnienie kapłańskie, które zostało zagubione niedługo po śmierci Zbawiciela.

Na samym początku swojej działalności, w roku 1830, Kościół Jezusa Chrystusa liczył zaledwie sześciu członków. Z biegiem lat rozrósł się i obecnie zrzesza blisko 14 milionów członków na sześciu kontynentach. Po śmierci Józefa Smitha Kościół był prowadzony przez kolejnych proroków, którzy zawsze starali się przybliżać członkom ewangelię Jezusa Chrystusa i zaszczepiać większą miłość do niej.

Mormon.org

Niniejszy serwis ma na celu przybliżyć światu nasz Kościół. Mamy nadzieję, że poprzez ten serwis udzielimy odpowiedzi na wasze pytania, podzielimy się rzetelnymi informacjami i umożliwimy uzyskanie dodatkowych informacji. Strona „Członkowie Kościoła” przedstawia swoim czytelnikom mormonów, którzy opowiadają historie na temat tego, jak Ewangelia Jezusa Chrystusa pobłogosławiła ich życie. W zakładce „Nasze wartości” omówiono kilka priorytetów kultury mormońskiej, m.in. nasze stanowisko na temat budowania silnych rodzin, służby i bycia dobrymi obywatelami. W zakładce „Nasze wierzenia” przedstawiamy natomiast główne doktryny, które stanowią podstawę naszych wierzeń. Mamy nadzieję, że ten serwis będzie dobrym początkiem poznawania przez was naszej wiary, pogłębionej przez kontakt z misjonarzami i udział w nabożeństwach kościelnych.

Kościół jest właścicielem i operatorem wielu serwisów internetowych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

  • LDS.org — to strona skierowana głównie do członków Kościoła, prezentująca przesłania od przywódców Kościoła, grupy internetowe dla lokalnych zgromadzeń i zawierająca materiały dla tych, którzy studiują ewangelię lub przygotowują lekcje.
  • Newsroom.LDS.org — zawiera wiadomości i dane statystyczne dotyczące Kościoła.
  • Familysearch.org — to największa organizacja genealogiczna na świecie, oferująca wszystkim zainteresowanym materiały i usługi związane z historią rodziny.